Talarn Energia Elèctrica

Talarn Energia Elèctrica SLU
C. Pau Coll, 3
25630 Talarn
NIF: B25818717
Correu electrònic: electrica@talarn.cat
Línia gratuïta d’atenció al client 900102806