Xarxa Wifi

Des de l'any 2014 Talarn compta amb cinc punts wifi ubicats als llocs de més concurrència com són les places Font de Caps, de la Vila, Anna Maria Janer i del Castell i la zona esportiva Les Vinyes. Aquesta és una xarxa local Wi-fi que permet connectar-se a Internet de forma gratuïta a través d'un ordinador portàtil, una PDA o un telèfon mòbil adaptat a aquesta funció. Amb aquest servei es pretén avançar en el procés de difusió de les noves tecnologies i en el foment d'ús de la xarxa.
Wifi Talarn compleix amb la normativa vigent en quant a la seguretat de la xarxa i a la limitació de temps i velocitat que exigeix la normativa.