Medi Natural

Medi natural

Al municipi de Talarn podem visitar-hi tres espais naturals ben diferents: les serres de Costa Ampla i els Nerets; la plana agrícola situada al peu d’aquestes serres i al fons de la Conca de Tremp; i l’espai fluvial de la Noguera Pallaresa.

Les solanes de Costa Ampla i els Nerets estan disposades d’oest a est seguint una aliniació de serres que travessa bona part de la comarca. Tenen un fort caràcter mediterrani, i hi trobem formacions vegetals pròpies d’aquests ambients: carrascars, coscollars, brolles de romaní, herbassars, etc, algunes d’elles en bon estat de conservació. Darrerament a l’entorn de Castilló d’Encús s’hi han recuperat unes antigues vinyes i s’hi ha construït una bodega, diversificant així el paisatge de la serra. Per descobrir aquest espai es pot seguir l’antic camí de ferradura que surt de Talarn i arriba a Santa Engràcia, amb l’opció de continuar cap a Gurp i la Terreta.

El fons de la vall del barranc de la Fontvella i de la Conca de Tremp està ocupat per una extensa zona agrícola, en part de secà i en part de regadiu. S’hi pot observar un mosaic de conreus d’ametllers, oliveres, vinya, cereal i farratges, intercalats amb bosquines i marges que conformen un paisatge de gran bellesa. Aquesta diversitat d’ambients afavoreix la presència d’una comunitat faunística molt ben conservada.

L’espai fluvial del riu Noguera Pallaresa dins el municipi de Talarn el forma el tram comprès entre la presa de Sant Antoni i el pont de la carretera C-1412. Es poden descobrir els seus boscos de ribera seguint itinerari de natura que s’endinsa al meandre de les Ínsules, recuperat recentment de la mà de la Societat de Pescadors de Tremp.