Festes

FESTES  
Aplec de Sant Sebastià 22 de gener de 2017
Ranxo de Carnestoltes 26 de febrer de 2017
Processó Divendres Sant 14 d'abril de 2017
Cantada de Caramelles 16 d'abril de 2017
Dinar de Germanor 14 de maig de 2017
Festa Major Del 17 al 20 d’agost del 2017
Festa de Sant Martí 11 de novembre de 2017
Festa local - Dia de la Mare Janer 11 de gener
Festa local - 7 de desembre