Factura electrònica

Factura electrònica

Des de l'Ajuntament de Talarn s'està impulsant l'ús de la factura electrònica amb el suport del Consorci Administració Electrònica de Catalunya i la Diputació de Lleida

A continuació es detallen les codificacions per tal d’elaborar les factures electròniques

DIR3: L01252154

INE10: 2521540003

CIF: P2526800D

ENITAT: AJUNTAMENT DE TALARN

També podeu enviar les factures a través del canal telemàtic següent:

Ajuntament de Talarn